Yhdistys

Vuonna 1942 perustetun Vuoksenlaakson Teknillinen Seura r.y.:n kotipaikka on Imatran kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken sekä Vuoksenlaakson henkisen ja taloudellisen elämän kohottajana. Pyrkimyksenä on myös edistää mahdollisuuksiensa puitteissa  tekniikan kehittämistä Vuoksenlaaksossa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia ja retkeilyjä sekä edistää toimintaansa muillakin samantapaisilla keinoilla.

Toiminnassaan tarvittavat varat yhdistys saa kantamalla jäseniltään jäsenmaksuja sekä vastaanottamalla lahjoja ja testamentteja.