Historia

VUOKSENLAAKSON TEKNILLISEN SEURA RY:N HISTORIIKKI

1. Seuran / yhdistyksen perustaminen
Yhdistys on perustettu Osuusliike Imatran kokoushuoneistossa 22.11.1942, kokous alkoi kello 18.15, läsnä oli yhteensä 36 henkilöä.
Kokouksen avasi koollekutsuja Lauri Leinonen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti insinööri Jalo Sihtola ja sihteeriksi kutsuttiin insinööri Eero Muhonen.

Perusteeksi oman yhdistyksen perustamiseksi piti puheenvuoron insinööri A.J. Brax, perustellen Vuoksenlaakson teollisuuslaitosten insinöörien ja vastaavissa tehtävissä olevien muiden henkilöiden välisen läheisemmän kanssakäymisen aikaansaamiseksi.
Seuran puheenjohtajaksi ensimmäiseksi toimikaudeksi valittiin insinööri Lauri Leinonen, Imatran Voima OY:stä ja johtokuntaan Enson tehtailta insinöörit J. Tamminen ja Sihvola, Oy Vuoksenniska AB:sta insinööri N. Svensson ja tohtori B. Troberg Outokumpu OY:stä insinööri J. Ryselin, Elektrokemiallisesta osakeyhtiöstä insinööri G. Eklund, Tainionkosken tehtailta insinööri E. J. Pitkänen Kaukopään tehtailta insinööri A. J. Brax, Kuitu OY:stä insinööri E. Brax eli yhteensä puheenjohtaja ja yhdeksän (9) jäsentä.
Johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa valittiin suomenkieliseksi sihteeriksi insinööri A. Heino Tainionkoskelta ja ruotsinkieliseksi sihteeriksi maisteri O. Nynäs Imatralta sekä rahastonhoitajaksi insinööri E. Nieminen Kuitu OY:stä. Toimintamme alkoi siis kaksikielisenä.

Myöhemmin yhdistyksen rekisteröityessä, yhdistyslain mukaan ulkomaalaiset eivät voineet kuulua johtokuntaan siksi jäsenet G. Eklund ja N. Svensson erosivat johtokunnasta. Jäseniä oli parhaimmilla 365 nyt jäseniä on 82 henkilöä.

2. Toimintamme Imatran Valtionhotellilla
Olemme varmaan harvinainen seura, koska olemme päässeet tekemään oman sopimuksen, millä on Imatran Valtionhotellin Kiltahuoneisto saatu yksityiskäyttöön v. 1946.
Seuraavassa käyttösopimuksessa 5.5.1969 Kerhohuoneen vuokraamisesta Imatran Valtionhotellista ja sen kalustamisesta omilla huonekaluilla.
Veljekset Piispa on valmistanut kerhohuoneiston huonekalut hintaan 226.090 markkaa, tähän otettiin 300.000 markan laina.
Lyhyesti osa sopimuksesta, Täten olemme me allekirjoittaneet sopimuspuolet Vuoksenlaakson Teknillinen Seura r.y. toiselta puolen, sekä Oy Yhtyneet Ravintolat Ab toiselta puolen tehneet seuraavan sopimuksen ns. Kiltahuoneiston käytöstä Imatran Valtionhotellissa.
Kun Vuoksenlaakson Teknillinen Seura r.y. omistaa ko. huoneistossa olevat kalustot, sitoutuu mainittu seura uusimaan mainitun kaluston tuolien osalta, sekä sallii Valtionhotellin käyttää huoneistoa ja siinä olevaa kalustoa muidenkin seurojen kokouksiin ym. tilaisuuksiin hotellin johtajan harkinnan mukaan, ollen kuitenkin isäntäseuralla etuoikeus huoneistoon.
Oy Yhtyneet Ravintolat Ab puolestaan sitoutuu luovuttamaan Vuoksenlaakson Tekniselle Seuralle 10 % mainitussa huoneistossa suoritetun tarjoilun bruttomäärästä, ei kuitenkaan alkoholijuomien osalta.
Uusi väliaikainen sopimus on tehty 18.10.1974.
Viimeinen sopimus 1.1.1978, jolloin käyttöoikeutemme loppui.
VTS:n tulot Valtionhotellin kiltasalista 1969 – 1976 yhteensä 14647,84 markkaa poistot 8454,80 mk ja tulos 6193,04 mk.

Valtionhotelli näyttelee vielä nykyäänkin suurta osaa toiminnassamme.

3. Standaardi 
Vuoksenlaakson Teknillinen Seura r.y:n standaardin historiikki.
2.9.1954 VTS:n toimikunta aloitti pstandaardin suunnittelun.
22.9.1955 ensimmäinen esittely lipusta yleiselle kokoukselle.
27.10.1955 julistettiin lipun jalkakilpailu, jonka voitti herra Väinö Itkonen.
22.11.1956 hyväksyttiin säännöt standaardin käytöstä VTS:n standaardin mallikappaleen luovutti puheenjohtaja P. Bäcklund johtaja Ruoslahdelle hänen 60-vuotispäivänään syksyllä 1955.

4. Kokoukset
Kokouksien ohjelma poikkesi alkuvuosikymmenillä huomattavasti nykyisestä. Seuran asioita puitiin melkoisesti yleisissä kokouksissa. Voisi sanoa, että jäsenet aika paljon olivat mukana päätöksenteossa ja joka tapauksessa heitä informoitiin tarkkaan seuran asioista. Yleensä istuttiin pitkissä pöydissä ja henkilökohtainen jäsenten tutustuminen katsottiin tärkeäksi.
Laulettiin ahkerasti eikä vaatimatontakaan laulutaitoa hävetty.
Alkuvuosina päätettiin kokous Karjalaisten laululla. Ateriointi ja ”jälki-istunto” kuuluivat ilman muuta asiaan.
Pöytäkirjaihmeellisyyksiä 20.3.1962 § 5 Olutta § 6 Löylyä ja § 7 Nakkeja
Meillä on ollut oma Killan palovakuutus Imatran Valtionhotelliin, vuonna 1963 oli 20.000 markkaa, päätettiin jatkaa vielä viisi vuotta.

5. Esitelmöitsijöitä / Näyttelyitä
24.2.1943 kello 19.00 olevassa kokouksessa maisteri Valtasaari, Valtion tiedotuslaitokselta esitelmöi sota –propakannasta.
Taulunäyttely pidettiin 6.4.1944, vetäjänä insinööri Jalo Sihtola, näyttelyn tulot 12.000 markkaa lahjoitettiin aseveliyhdistykselle.
Imatran kauppalan yleisasemakaava esittely, asukkaita 100.000.
Radionäyttely 27. - 28.2.1954
Televisiot tiedotusvälineinä 19.4.1956
Saimaan kanavan rakennustyömaa, valmiiksi elokuussa 1968, alusten mitat 1200 tn/78/11/4,2 m, kanavan pituus 57 km ja
sulkujen lukumäärä 8. Esitelmästä tarkemmin 1.3.1964 Ylä-Vuoksessa.
Ei pidä myöskään unohtaa Kiltarouvien ansiokasta työtä monien juhlien järjestelyissä, mm. pikkujoulut eli perinteinen Oskarinpäivän juhla.

6. Kannanotot
Kunnallisvaaleissa meillä on ollut oma ehdokas, läpi on mennyt ainakin Jääsken kuntaan ehdokkaamme, Ruokolahden osalta  insinööri Leinonen jäi 24 äänen päähän. 3.2.1951 Yleisradion kuuluvuuden parantamiseen pidettiin myös esitelmä ja pyydettiin kannanottoa. 26.2.1951 Alkon Ravintolat OY haluaisi myös Kilta-huoneistoa käyttöönsä ei vielä luovuttu.
Kiltarouvilta saatu lahjoituksena 25.000 markka, josta lahjoitettiin edelleen 10.000 markka Imatran  amatööriorkesterille.
Ensimmäiset osakeostokset pöytäkirjoista löytyi 22.11.1956.
Nykyisin seurallamme on Amer Sports, Garcotec B, Kone B, Nordea Bank FDR ja UPM-Kymmene osakkeita.
Vuoksenlaakson televisioaseman kiirehtimiskokous 6.3.1960
Teknillisen koulun perustamishankkeen kokous 22.11.1960, Koulu aloitti toimintansa 1.9.1964.
Uimahallisäätiöön osallistuttiin 10.000 markalla.
Neuvottelupäivien aiheena: Suomalaisen teollisuuden asema eri
integratioihin nähden ja miten insinöörin tulisi ymmärtää: ”Suosi kotimaista” (23.4.1963). Lappeenrannan lentokentän kiitoratojen päällystämisen tarpeellisuus, lausunto Kaakkois-Suomen Kauppakamarille (siirto Joutsenoon, Pöytäkirja 29.4.1963).
Itä-Suomen Yliopiston perustamisesta otettiin kantaa ensimmäisen kerran 11.9.1963, päätettiin lähteä viemään asiaa eteenpäin Oppilaskotihankkeella.
Kiltasalin kaluston uusiminen, päätettiin esittää Valtionhotellille, että remontin kustannukset saadaan maksaa 4 – 5 vuoden aikana myyntiprovisioista. (Pöytäkirja 31.1.1966)
Tutustumiskäynti Imatran Uimahalliin 5.4.1966, paikalla 65 jäsentä, lahjoitettiin Uimahalli-Urheilutalosäätiölle 100 mk.
Seuramme toiminnan aktivointi pöytäkirjassa 10.3.1975 ensimmäisen kerran.

7. Vierailut / Tutustumiskäynnit
Tutustumiskäyntejä seura on tehnyt etupäässä Vuoksenlaakson alueella, mutta myös muualle kotimaassa ja ulkomaille. Nykyisin suurin osa matkoista on tehty yhdessä Lappeenrannan Teknillisen Seuran kanssa.
27.5.1947 Imatra – 28.-29.5.1947 Tampere – 30.5.1947 Harjavalta
– 30.-31.5.1947 Pori – 1.6.1947 Imatra.
15.-16.5.1953 Jyväskylä
27.5.-29.5.1954, Varkauteen
Brysselin maailmannäyttelymatka 11.-16.9.1958.
Leningradin ekskursio 24.9. – 28.9.1964, (35 henkilöä)
Kalaekskursio E-G Oy:n kalanviljelylaitokselle, 16.9.1966,
osanottajia 60 henkilöä.
Leningradin ekskursio 16.4.1970, (34 henkilöä)
Moskovan ekskursio 29.3.1973, 26 henkilöä
Moskovan ekskursio 3.5.1973, 32 henkilöä
Kanavaristeily Rättijärvelle 1.9.1973, 27 henkilöä.
Petroskoin ekskursio 9.5.1076, 20 henkilöä
Svetogorskin ekskursio 1.4.1980
Tallinnan matka 1.9. – 2.9.1995
Tallinnan matka 30.6.1999
Hannoverin Expomatka 6.9.2000
Maanpuolustuskurssi yhdessä Imatran insinöörien kanssa, Immola-
Jukajärvi, 7.6.2001
Svetogorskin ekskursio 7.9.2001
Pietarin matka 23.8. - 25.8.2002
Elämys – Valkea kevättapahtuma, Ruokolahti 30.4.2002
Elämys – Valkea kesätapahtuma, Ruokolahti 2.7.2007
Tallinnan teatterimatka 26.9. – 28.9.2008
Svetogorskin ekskursio 25.4.2009
Tutustuminen Sammen kasvatukseen, Imatralla 16.9.2009
Teatterimatka Kotkaan 28.11.2009
Teatterimatka Varkauteen 10.4.2010
Fiskarsin kesäretki 24.7. – 25.7.2010
Laivaristeily M/S Christina, Imatra, 31.8.2010
Teatteriretki Helsinkiin 27.11.2010
Teatterimatka Savonlinnaan 26.2.2011
Laivaristeily M/S Christina, Imatra, 9.9.2011
Kerimäen kesäretki 17.7.2011
Joensuun teatterimatka 26.11.2011
Hamina Tattoo 4.8.2012
Retket kuitenkin pyrittiin tekemään kiltarouvien kanssa, koska se piti retkikunnan koossa samalla kun rouvat suojelivat miehiä monilta suurkaupungin vaaroilta.

8. Vierailijat
Eri puolilta Suomea kävi muita Teknillisiä seuroja vierailulla alusta lähtien muutamia mainitakseni alkuvuosilta:
Kymenlaakson Teknillinen seura ry kävi vierailulla 12.9.1947
Lappeenrannan Teknillinen seura ry kävi vierailulla 8.10.1948
Jyväskylän Teknillinen seura ry kävi vierailulla 16.5.1957
Suur-Savon Teknillinen Seura Mikkelistä kävi vierailulla 16.9.1967

9. Stipendit
Ensimmäinen stipendi on luovutettu Esa Mikkoselle 16.11.1962
Ensimmäinen stipendi Imatran Teknillisen koulun oppilaalle Kari Hyyryselle Paperi II luokalta, 350 mk.
Luovutetaan nykyisin Saimian amk:n opiskelijalle.
Imatran kaupungin / Imatran kosken kehittäminen (musiikki ja värivalot) 23.6.1999, 10.000 markkaa
Historiakertomus jäsenistön haastatteluista, purkutöistä stipendejä opiskelijoille. Lopputyön teki Veli-Pekka Vahvaselkä.
Imatran Valtionhotellin maalausten hankinta Tauno Moilasen rahaston kautta 25.4.2005, 500 €
Stipendilahjoitus Lappeenrannan Teknilliselle yliopistolle, 30.4.2011, 500 €.


Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen


Vuoksenlaakson Teknillisen Seura haluaa muistaa tänä vaikeana aikana Imatran ja lähikuntien lähimmäisiään lahjoittamalla 8.000 € hyväntekeväisyyteen joka kohdistetaan seuraaville järjestöille.

Kullekin järjestölle lahjoitetaan 2.000 € etupäässä vähävaraisten lapsiperheiden sekä muiden järjestöjen toiminnan tukemiseen Jouluna.

1. Imatran Seudun Pelastakaa Lapset ry:lle, joka toimii Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven alueilla auttaen vähävaraisia lapsiperheitä usealla eri tavalla.

2. Imatran Nuorkauppakamarille Joulupuukeräykseen, jossa hankitaan paikallisille lapsille Joululahjoja jotka muuten voisivat jäädä ilman Joulupukin tuomisia.

3. Imatran Seurakunnalle Nuorten omaan kerhotoimintaan mm. elokuvakameran hankintaan ja muihin vastaaviin varusteisiin.

4. Niskan Vuoksi ry:lle Immalan ja Vuoksenniskan alueen toimintojen kehittämiseen kaikille ikään katsomatta.

Laitetaan hyvä kiertämään ja tuetaan toinen toisiamme.

Lahjoitukset tehtiin 7.12 ja sen ottivat vastaan edestä vasemmalta Tarja Miikki Imatran Seudun Pelastakaa Lapset ry:stä, Heidi Holsti Imatran nuorkauppakamarista, Tomi Hämäläinen Imatran Seurakunnalta ja Seppo Vainikka Niskan Vuoksi ry:stä

Takana vasemmalta taloudenhoitaja Seppo Hintsanen, puheenjohtaja Matti Salonen ja sihteeri Markku Veijalainen. Valokuva Heidi Veijalainen