Vuoksenlaakson teknillisen seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken sekä Vuoksenlaakson henkisen ja taloudellisen elämän kohottajana.

Vuoksenlaakson Teknillinen Seura r.y.:n kotipaikka on Imatran kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken sekä Vuoksenlaakson henkisen ja taloudellisen elämän kohottajana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia ja retkeilyjä sekä edistää toimintaansa muillakin samantapaisilla keinoilla.

Toiminnassaan tarvittavat varat yhdistys saa kantamalla jäseniltään jäsenmaksuja sekä vastaanottamalla lahjoja ja testamentteja.

Jäseniksi hyväksytään etupäässä teknillisen sivistyksen saaneita henkilöitä, mutta myös muita johtokunnan kelpoisiksi katsomia henkilöitä

Jäsenyyttä voi hakea täyttämällä jäsenlomakkeen, jolloin jäsenyyshakemukset osoitetaan VTS:n johtokunnalle.