Yhdistys

Yhdistyksen nimi on Vuoksenlaakson Teknillinen Seura r.y.ja sen kotipaikka on Imatran kaupunki.Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken sekä Vuoksenlaakson henkisen ja taloudellisen elämän kohottajana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia ja retkeilyjä sekä edistää toimintaansa muillakin samantapaisilla keinoilla.

Toiminnassaan tarvittavat varat yhdistys saa kantamalla jäseniltään jäsenmaksuja sekä
vastaanottamalla lahjoja ja testamentteja. Yhdistyksen säännöt