Toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken sekä Vuoksenlaakson henkisen ja taloudellisen elämän kohottajana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia ja retkeilyjä sekä edistää toimintaansa muillakin samantapaisilla keinoilla.