Historia

VUOKSENLAAKSON TEKNILLISEN SEURA RY:N HISTORIIKKI

 

1. Seuran / yhdistyksen perustaminen


Yhdistys on perustettu Osuusliike Imatran kokoushuoneistossa
22.11.1942, kokous alkoi kello 18.15, läsnä oli yhteensä 36 henkilöä.
Kokouksen avasi koollekutsuja Lauri Leinonen. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti insinööri Jalo Sihtola ja sihteeriksi
kutsuttiin insinööri Eero Muhonen.

Perusteeksi oman yhdistyksen perustamiseksi piti puheenvuoron
insinööri A.J. Brax, perustellen Vuoksenlaakson teollisuuslaitosten
insinöörien ja vastaavissa tehtävissä olevien muiden henkilöiden
välisen läheisemmän kanssakäymisen aikaansaamiseksi.
Seuran puheenjohtajaksi ensimmäiseksi toimikaudeksi valittiin
insinööri Lauri Leinonen, Imatran Voima OY:stä ja johtokuntaan
Enson tehtailta insinöörit J. Tamminen ja Sihvola, Oy Vuoksenniska
AB:sta insinööri N. Svensson ja tohtori B. Troberg Outokumpu
OY:stä insinööri J. Ryselin, Elektrokemiallisesta osakeyhtiöstä
insinööri G. Eklund, Tainionkosken tehtailta insinööri E. J. Pitkänen
Kaukopään tehtailta insinööri A. J. Brax, Kuitu OY:stä insinööri E.
Brax eli yhteensä puheenjohtaja ja yhdeksän (9) jäsentä.
Johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa valittiin suomenkieliseksi
sihteeriksi insinööri A. Heino Tainionkoskelta ja ruotsinkieliseksi
sihteeriksi maisteri O. Nynäs Imatralta sekä rahastonhoitajaksi
insinööri E. Nieminen Kuitu OY:stä. Toimintamme alkoi siis
kaksikielisenä.
Myöhemmin yhdistyksen rekisteröityessä, yhdistyslain mukaan
ulkomaalaiset eivät voineet kuulua johtokuntaan siksi jäsenet G.
Eklund ja N. Svensson erosivat johtokunnasta.
Jäseniä oli parhaimmilla 365 nyt jäseniä on 82 henkilöä.


2. Seuran puheenjohtajat v. 1942 - 2012


Seuraavaksi lyhykäisyydessään seuramme puheenjohtajat
luettelomaisesti:
Lauri Leinonen v. 1942 – 1946
E. Manner v. 1947 – 1949
T. Norta v. 1950 – 1952
Y. Kivikoski v. 1953 – 1954
P. Bäcklund v. 1955 – 1957
E. Eerikäinen v. 1958 – 1962
M. Rautiainen v. 1965
S. Vuorilehto v. 1966
U. Laurila v. 1967 – 1968
R. Junnila v. 1969 – 1970
J. Vettenranta v. 1971 – 1972
T. Suni v. 1973
A. Siikavuo v. 1974 – 1975
K. Jarva v. 1976 – 1977
T. Moilanen v. 1978
K. Tähtinen v. 1979 – 1980
J. Kreula v. 1981 – 1982
J. Hankonen v. 1983 – 1984
M. Veistaro v. 1985
J. Häyrynen v. 1986 – 1987
A. Sihvo v. 1988
Yrjö Tuomela v. 1989 – 1991
Seppo Korhonen v. 1992 – 1993
Pirjo Jaakola v. 1994
Ari Wallenius v. 1995 – 1996
Matti Salonen v. 1997 – 2002
Jarmo Johansson v. 2003 – 2011
Matti Salonen v. 2012 - …
Nykyiset kunniajäsenet ovat Yrjö Tuomela ja Matti Salonen


3.Toimintamme Imatran Valtionhotellilla


Olemme varmaan harvinainen seura, koska olemme päässeet
tekemään oman sopimuksen, millä on Imatran
Valtionhotellin Kiltahuoneisto saatu yksityiskäyttöön v. 1946.
Seuraavassa käyttösopimuksessa 5.5.1969 Kerhohuoneen
vuokraamisesta Imatran Valtionhotellista ja sen
kalustamisesta omilla huonekaluilla.
Veljekset Piispa on valmistanut kerhohuoneiston huonekalut hintaan
226.090 markkaa, tähän otettiin 300.000 markan laina.
Lyhyesti osa sopimuksesta, Täten olemme me allekirjoittaneet
sopimuspuolet Vuoksenlaakson Teknillinen Seura r.y. toiselta
puolen, sekä Oy Yhtyneet Ravintolat Ab toiselta puolen tehneet
seuraavan sopimuksen ns. Kiltahuoneiston käytöstä Imatran
Valtionhotellissa.
Kun Vuoksenlaakson Teknillinen Seura r.y. omistaa ko. huoneistossa
olevat kalustot, sitoutuu mainittu seura uusimaan mainitun kaluston
tuolien osalta, sekä sallii Valtionhotellin käyttää huoneistoa ja siinä
olevaa kalustoa muidenkin seurojen kokouksiin ym. tilaisuuksiin
hotellin johtajan harkinnan mukaan, ollen kuitenkin isäntäseuralla
etuoikeus huoneistoon.
Oy Yhtyneet Ravintolat Ab puolestaan sitoutuu luovuttamaan
Vuoksenlaakson Tekniselle Seuralle 10 % mainitussa huoneistossa
suoritetun tarjoilun bruttomäärästä, ei kuitenkaan alkoholijuomien
osalta.
Uusi väliaikainen sopimus on tehty 18.10.1974.
Viimeinen sopimus 1.1.1978, jolloin käyttöoikeutemme loppui.
VTS:n tulot Valtionhotellin kiltasalista 1969 – 1976 yhteensä
14647,84 markkaa poistot 8454,80 mk ja tulos 6193,04 mk.


4.Pienoislippu


Vuoksenlaakson Teknillinen Seura r.y:n pienoislipun
historiikki.
2.9.1954 VTS:n toimikunta aloitti pienoislipun suunnittelun.
22.9.1955 ensimmäinen esittely lipusta yleiselle kokoukselle.
27.10.1955 julistettiin lipun jalkakilpailu, jonka voitti herra Väinö
Itkonen.
22.11.1956 hyväksyttiin säännöt pienoislipun käytöstä
VTS:n pienoislipun mallikappaleen luovutti puheenjohtaja P.
Bäcklund johtaja Ruoslahdelle hänen 60-vuotispäivänään syksyllä
1955.


5.Kokoukset


Kokouksien ohjelma poikkesi alkuvuosikymmenillä
huomattavasti nykyisestä. Seuran asioita puitiin melkoisesti
yleisissä kokouksissa. Voisi sanoa, että jäsenet aika paljon olivat
mukana päätöksenteossa ja joka tapauksessa heitä informoitiin
tarkkaan seuran asioista. Yleensä istuttiin pitkissä pöydissä ja
henkilökohtainen jäsenten tutustuminen katsottiin tärkeäksi.
Laulettiin ahkerasti eikä vaatimatontakaan laulutaitoa hävetty.
Alkuvuosina päätettiin kokous Karjalaisten laululla. Ateriointi
ja ”jälki-istunto” kuuluivat ilman muuta asiaan.
Pöytäkirjaihmeellisyyksiä 20.3.1962 § 5 Olutta § 6 Löylyä ja § 7
Nakkeja
Meillä on ollut oma Killan palovakuutus Imatran Valtionhotelliin,
vuonna 1963 oli 20.000 markkaa, päätettiin jatkaa vielä viisi vuotta.


6.Esitelmöitsijöitä / Näyttelyitä


24.2.1943 kello 19.00 olevassa kokouksessa maisteri
Valtasaari, Valtion tiedotuslaitokselta esitelmöi sota –
propakannasta.
Taulunäyttely pidettiin 6.4.1944, vetäjänä insinööri Jalo Sihtola,
näyttelyn tulot 12.000 markkaa lahjoitettiin aseveliyhdistykselle.
Imatran kauppalan yleisasemakaava esittely, asukkaita 100.000.
Radionäyttely 27. - 28.2.1954
Televisiot tiedotusvälineinä 19.4.1956
Saimaan kanavan rakennustyömaa, valmiiksi elokuussa 1968,
alusten mitat 1200 tn/78/11/4,2 m, kanavan pituus 57 km ja
sulkujen lukumäärä 8. Esitelmästä tarkemmin 1.3.1964 Ylä-
Vuoksessa.
Ei pidä myöskään unohtaa Kiltarouvien ansiokasta työtä
monien juhlien järjestelyissä, mm. pikkujoulut eli perinteinen
Oskarinpäivän juhla


7.Kannanotot


Kunnallisvaaleissa meillä on ollut oma ehdokas, läpi on mennyt
ainakin Jääsken kuntaan ehdokkaamme, Ruokolahden osalta
insinööri Leinonen jäi 24 äänen päähän.
3.2.1951 Yleisradion kuuluvuuden parantamiseen pidettiin myös
esitelmä ja pyydettiin kannanottoa.
26.2.1951 Alkon Ravintolat OY haluaisi myös Kilta-huoneistoa
käyttöönsä ei vielä luovuttu.
Kiltarouvilta saatu lahjoituksena 25.000 markka, josta lahjoitettiin
edelleen 10.000 markka Imatran amatööriorkesterille.
Ensimmäiset osakeostokset pöytäkirjoista löytyi 22.11.1956.
Nykyisin seurallamme on Amer Sports, Garcotec B, Kone B,
Nordea Bank FDR ja UPM-Kymmene osakkeita.
Vuoksenlaakson televisioaseman kiirehtimiskokous 6.3.1960
Teknillisen koulun perustamishankkeen kokous 22.11.1960, Koulu
aloitti toimintansa 1.9.1964.
Uimahallisäätiöön osallistuttiin 10.000 markalla.
Neuvottelupäivien aiheena: Suomalaisen teollisuuden asema eri
integratioihin nähden ja miten insinöörin tulisi ymmärtää: ”Suosi
kotimaista” (23.4.1963).
Lappeenrannan lentokentän kiitoratojen päällystämisen
tarpeellisuus, lausunto Kaakkois-Suomen Kauppakamarille (siirto
Joutsenoon, Pöytäkirja 29.4.1963).
Itä-Suomen Yliopiston perustamisesta otettiin kantaa ensimmäisen
kerran 11.9.1963, päätettiin lähteä viemään asiaa eteenpäin
Oppilaskotihankkeella.
Kiltasalin kaluston uusiminen, päätettiin esittää Valtionhotellille, että
remontin kustannukset saadaan maksaa 4 – 5 vuoden aikana
myyntiprovisioista. (Pöytäkirja 31.1.1966)
Tutustumiskäynti Imatran Uimahalliin 5.4.1966, paikalla 65 jäsentä,
lahjoitettiin Uimahalli-Urheilutalosäätiölle 100 mk.
Seuramme toiminnan aktivointi pöytäkirjassa 10.3.1975
ensimmäisen kerran.


8.Vierailut / Tutustumiskäynnit


Tutustumiskäyntejä seura on tehnyt etupäässä
Vuoksenlaakson alueella, mutta myös muualle kotimaassa ja
ulkomaille. Nykyisin suurin osa matkoista on tehty yhdessä
Lappeenrannan Teknillisen Seuran kanssa.
27.5.1947 Imatra – 28.-29.5.1947 Tampere – 30.5.1947 Harjavalta
– 30.-31.5.1947 Pori – 1.6.1947 Imatra.
15.-16.5.1953 Jyväskylä
27.5.-29.5.1954, Varkauteen
Brysselin maailmannäyttelymatka 11.-16.9.1958.
Leningradin ekskursio 24.9. – 28.9.1964, (35 henkilöä)
Kalaekskursio E-G Oy:n kalanviljelylaitokselle, 16.9.1966,
osanottajia 60 henkilöä.
Leningradin ekskursio 16.4.1970, (34 henkilöä)
Moskovan ekskursio 29.3.1973, 26 henkilöä
Moskovan ekskursio 3.5.1973, 32 henkilöä
Kanavaristeily Rättijärvelle 1.9.1973, 27 henkilöä.
Petroskoin ekskursio 9.5.1076, 20 henkilöä
Svetogorskin ekskursio 1.4.1980
Tallinnan matka 1.9. – 2.9.1995
Tallinnan matka 30.6.1999
Hannoverin Expomatka 6.9.2000
Maanpuolustuskurssi yhdessä Imatran insinöörien kanssa, Immola-
Jukajärvi, 7.6.2001
Svetogorskin ekskursio 7.9.2001
Pietarin matka 23.8. - 25.8.2002
Elämys – Valkea kevättapahtuma, Ruokolahti 30.4.2002
Elämys – Valkea kesätapahtuma, Ruokolahti 2.7.2007
Tallinnan teatterimatka 26.9. – 28.9.2008
Svetogorskin ekskursio 25.4.2009
Tutustuminen Sammen kasvatukseen, Imatralla 16.9.2009
Teatterimatka Kotkaan 28.11.2009
Teatterimatka Varkauteen 10.4.2010
Fiskarsin kesäretki 24.7. – 25.7.2010
Laivaristeily M/S Christina, Imatra, 31.8.2010
Teatteriretki Helsinkiin 27.11.2010
Teatterimatka Savonlinnaan 26.2.2011
Laivaristeily M/S Christina, Imatra, 9.9.2011
Kerimäen kesäretki 17.7.2011
Joensuun teatterimatka 26.11.2011
Hamina Tattoo 4.8.2012
Retket kuitenkin pyrittiin tekemään kiltarouvien kanssa,
koska se piti retkikunnan koossa samalla kun rouvat
suojelivat miehiä monilta suurkaupungin vaaroilta.


9.Vierailijat


Eri puolilta Suomea kävi muita Teknillisiä seuroja vierailulla
alusta lähtien muutamia mainitakseni alkuvuosilta:
Kymenlaakson Teknillinen seura ry kävi vierailulla 12.9.1947
Lappeenrannan Teknillinen seura ry kävi vierailulla 8.10.1948
Jyväskylän Teknillinen seura ry kävi vierailulla 16.5.1957
Suur-Savon Teknillinen Seura Mikkelistä kävi vierailulla 16.9.1967


10.Stipendit


Ensimmäinen stipendi on luovutettu Esa Mikkoselle
16.11.1962
Ensimmäinen stipendi Imatran Teknillisen koulun oppilaalle Kari
Hyyryselle Paperi II luokalta, 350 mk. Luovutetaan nykyisin Saimian
amk:n opiskelijalle.
Imatran kaupungin / Imatran kosken kehittäminen (musiikki ja
värivalot) 23.6.1999, 10.000 markkaa
Historiakertomus jäsenistön haastatteluista, purkutöistä stipendejä
opiskelijoille. Lopputyön teki Veli-Pekka Vahvaselkä.
Imatran Valtionhotellin maalausten hankinta Tauno Moilasen
rahaston kautta 25.4.2005, 500 €
Stipendilahjoitus Lappeenrannan Teknilliselle yliopistolle, 30.4.2011,
500 €.